‚After the Storm‘ (Umi yori mo mada fukaku) von Hirokazu Kore-Eda © filmcoopi