Tinatin Dalakishvili, Shai Assido © 11

Kommentar verfassen